แพลตฟอร์มสำเร็จรูปสำหรับการสร้าง IoT โปรเจค

สร้างซอร์สโค้ดและแผนผังการต่อวงจรสำหรับบอร์ดมากกว่า 100+ รุ่นและเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเมกเกอร์เพลย์กราวน์ดีไวซ์ไลบารี่และเมกเกอร์เพลย์กราวน์โค้ดเจนเนอเรเตอร์

สร้างโปรเจค IoT ได้ง่ายๆ ใน 5 ขั้นตอน

วาด 'ไดอะแกรม' เพื่ออธิบายการทำงานของโปรเจค แล้วรับแผนผังการต่อวงจร ซอร์สโค้ด และ Dashboard ได้ในทันที

เลือกประเภทอุปกรณ์
ที่ต้องการใช้งาน

เลือกประเภทของอุปกรณ์ โดยยังไม่ต้องคำนึงถึงรุ่น หรือยี่ห้อของอุปกรณ์

วาด 'ไดอะแกรม'
เพื่ออธิบายโปรเจคของคุณ

เพิ่มบล็อก 'ซีน' (scene) เพื่อสั่งงานอุปกรณ์เอาท์พุต (Output Device) ต่างๆ เช่น เปิดหลอดไฟ หรือ หมุนมอเตอร์

เมกเกอร์เพลย์กราวน์ ให้คุณสั่งงานอุปกรณ์ได้ง่าย โดยไม่ต้องคำนึงถึงโปรโตคอลและรายละเอียดอื่นๆ

เชื่อมต่อ 'ซีน' เข้าด้วยกัน หรือต่อคั่นด้วย บล็อก 'เงื่อนไข' เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานตามค่าของเซนเซอร์ หรือเงื่อนไขภายนอก

เลือกรุ่นอุปกรณ์
ที่ต้องการใช้งาน

เมกเกอร์เพลย์กราวน์รองรับอุปกรณ์จากหลากหลายผู้ผลิต เพียงเลือกอุปกรณ์รุ่นที่ต้องการ ระบบจะสร้างซอร์สโค้ดสำหรับอุปกรณ์รุ่นนั้นได้ทันที

รับซอร์สโค้ดและแผนภาพการต่อวงจร

เมกเกอร์เพลย์กราวน์ สามารถสร้างโค้ด และแนะนำการต่อวงจรสำหรับฮาร์ดแวร์หลากหลายรุ่นจากผู้ผลิตชั้นนำ

อัพโหลดลงบอร์ดได้ทันที

เมกเกอร์เพลย์กราวน์สามารถอัพโหลดโค้ดลงในบอร์ดรุ่นต่างๆ ได้ทันที

Extend MakerPlayground with...

Arduino

This is some text inside of a div block.

Adafruit

This is some text inside of a div block.

Seeed Studio

This is some text inside of a div block.

Sparkfun

This is some text inside of a div block.

Connect to outside world through...

NetPie

This is some text inside of a div block.

Azure

This is some text inside of a div block.

Blynk

This is some text inside of a div block.

Google Cloud

This is some text inside of a div block.

รองรับอุปกรณ์จากหลายผู้ผลิต

โปรแกรม Maker Playground รองรับความหลากหลาย
ของอุปกรณ์ หมดกังวลกับการเปลี่ยนรุ่นอุปกรณ์ดัวยระบบ
'Auto Generic Device Selector'

รองรับการเชื่อมต่อกับโลกภายนอก

โปรแกรม Maker Playground รองรับการเชื่อมต่อ
กับโลกภายนอก เพื่องาน IoT ที่สมบูรณ์

เปิดกว้างต่อนักพัฒนา

โปรแกรม Maker Playground เป็นโปรเจค Open Source
เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนาที่สนใจ มาร่วมกันสร้างโปรเจคให้สมบูรณ์ได้

A better way to build IoT projects