เคสโทรศัพท์อัจฉริยะ
smartphone case

โครงงานกล่องเก็บกุญ
แจอัจฉริยะ

GPS Wristband หรือ สายข้อมือนำทาง

คูลเลอร์น้ำอัตโนมัติ

The Best Fan
พัดลมอัจฉริยะ

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
Secret of Aquamarine

เคนแมน
KENMAN

บานเกล็ดอัจฉริยะ

Magic Umbrella
ร่มมหัศจรรย์

หมอนสะท้านโลก
Pillow Shake

ผ้าคาดหัววัดอุณหภูมิ